Zaměřujeme se na vzdělání
a finanční gramotnost sportovců

Náš cíl je nejen upozornit na důležitost finanční gramotnosti a individuálního plánování u sportovců, ale také pomáhat se vzděláváním sportovců v základních návycích či pravidlech zacházení s penězi, nejen když jsou aktivní, ale také po ukončení jejich kariéry.

Projekt vznikl z důvodu finanční neznalosti sportovců a neefektivity jejich hospodaření s penězi. Mnoho sportovců kvůli finančních problémů skončilo s psychickými problémy či v exekucích a v nejhorších případech došlo i k sebevraždám.

Těmto negativním dopadům chceme předcházet a edukujeme sportovce už od školního věku. Pořádáme pro ně společné přednášky a workshopy či individuální konzultace s profesionálními školiteli.

O nás

Společně se již řadu let pohybujeme ve sportovním prostředí a světě financí. Na základě myšlenky pozvednout finanční gramotnost sportovců a také s cílem upozornit na tuto problematiku jsme se rozhodli založit projekt Na celý život. 

Milan Ondračka

Milan Ondračka

Zakladatel projektu

Na myšlenku projektu jsem průběžně přicházel během své 11 leté praxe s klienty z řad profesionálních sportovců. Když jsem pozoroval, jak se tohle téma v České republice neřeší ,a že se na finanční gramotnost a plánování přechodu života ze sportovní kariéry na život po kariéře neklade důraz, rozhodl jsem se to změnit.

Jan Holzer

Jan Holzer

Partner projektu

Díky mé stále aktivní fotbalové kariéře se pravidelně pohybuji mezi sportovci a řeším s nimi problematiku jejich finanční gramotnosti. Vidím, jak je v českých klubech tohle téma opomíjené a v rámci pracovní spolupráce s Milanem jsem se rozhodl do projektu vstoupit za účelem edukace mladých sportovců.

Jednoduše stačí dát vědět